Pro farmáře

Základní informace pro prodejce na farmářském trhu Na Kulaťáku. 

Pokud chcete prodávat na trhu, napište nám na email info@farmarske-trhy.cz.
 

Otevírací doba

Otevírací doba trhu je v sobotu je od 8:00 do 14:00. Prodejci jsou povinni mít dostatečné množství zboží tak, aby byli schopni obsloužit návštěvníky minimálně do 13:00 hodin.
 

Jaké zboží a kdo může na trhu prodávat

Farmářské trhy na Kulaťáku Dejvice jsou především potravinovým trhem, na němž lze prodávat výhradně domácí (české) potraviny, výpěstky, resp. výrobky. Zahraniční farmářské produkty je možné prodávat vyjímečně na základě předchozí dohody s pronajímatelem, nebo na specielních trzích, na kterých je avizována zahraniční účast.
 
Na tržišti může prodávat pouze prvovýrobce (farmář) anebo jím určený prodejce. Přeprodávání zboží je na trhu zakázáno.
 

Parkování 

Na vozidla prodejců se vztahují všechny platné předpisy a pravidla. Parkování je možné na soukromém parkovišti VŠCHT za podmínek určených vlastníkem.

Kdy přijet na trh

Příjezd na tržiště doporučujeme od 6:00 hod., vjezd na tržiště lze pouze ve výjímečných případech a pouze na dobu nezbytně nutnou, žádné auto nesmí být v prostoru trhu po 7:30 odjezd z tržiště na parkoviště do 7:30. Je striktně zakázáno vjíždět vozidly na trávu okolo trhu.
 

Podmínky a etika prodeje

Všechno prodávané zboží musí být viditelně označeno cenou. 
Prodejce – nájemce místa odpovídá za dodržování všech speciálních předpisů pro prodej svého zboží či služeb.
 

Které dokumenty s sebou 

Živnostenský list, oprávnění prodávat dané zboží a výrobky, hygienické a veterinární osvědčení  (§ 78 zákona č. 166/1999 Sb).
Na pokyn pověřeného pracovníka provozovatele, kontrolních orgánů města a kontrolních orgánů státní správy je povinen prokázat splnění podmínek k provozování živnosti, případně prokázat své pověření.
 

Prodejní stánky

Prodejci mají povinnost si zajistit vlastní stánek. Velikost prodejního místa je 3x3 metry, po dohodě je možné místo větší nebo prodávat z prodejního vozu. 
  

Voda, elektřina, WC

Na trhu jsou prodejcům k dispozici toalety typu „TOITOI“. Na trhu je rovněž tekoucí voda a umývárna, která je během konání trhu k dispozici nejen prodejcům, ale i návštěvníkům. Elektrický proud je rozveden z dvou rozvaděčů a rozveden do stánku, který si přípojku u pronajímatele objednal pro připojení spotřebičů nezbytných prodej zboží.
 

Odjezd z trhu

Balení zboží a odjezd z trhu po 14:00 hodin.
 
 
 

Dokumenty ke stažení

 
 
 

 

Poptávka stánku

Jméno farmáře:
Produkty:
Adresa farmy:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:
Webová stránka:
Popis činnosti:
Pořádá:
Ve spolupráci s:
Partneři kulaťáku:
Partneři sdružení:
verbalni-logo kudyznudy_logo

© 2012 Farmářské trhy, z.s. – organizátor Farmářských trhů na Kulaťáku | Design by Plechárna | Developed by Hanyes